MISKANT - gospodarstwo rolne
Iwona i Eugeniusz Gostomscy
ul.Lisciasta 5
89-620 Chojnice
tel. 790-711-712 dział sprzedaży detalicznej
tel. 696-411-580

e-mail: miskantolbrzymi@gmail.com
www.miskantolbrzymi.pl
www.miscanthusgiganteus.pl

Wymagania klimatyczne i glebowe

Miskanta w Polsce można uprawiać we wszystkich rejonach. Charakteryzuje się dużą odpornością na niskie temperatury i w przypadku uprawy roślin pochodzących z rhizomów nie ma potrzeby ściółkowania słomą lub obredlania rzędów. Miskant nie ma szczególnie dużych wymagań glebowych, pod jego uprawę mogą być wykorzystane gleby nawet V i VI klasy, ale dopiero uprawa na żyznych glebach klas wyższych o odczynie pH 5,5-7,5 z niskim poziomem wód gruntowych pozwoli na uzyskanie wysokich i stabilnych plonów w poszczególnych latach uprawy w mniejszym stopniu zależnym od nawożenia. Roślina ewidentnie nie toleruje terenów bagiennych i podmokłych.